قوانین بونوس

حساب خود را با حداقل 20000 تومان شارژ کنید و بونوس مورد نظر را انتخاب کنید

حداکثر بونوس قابل دریافت در این روش 50000000 تومان است.

هر کاربر تنها میتواند یک بونوس فعال داشته باشد، اگر شما در حالی که یک بونوس فعال دارید حساب خود را مجدد شارژ کنید بونوس جدید به شما تعلق نخواهد گرفت.

پس از فعال شدن بونوس بعد از شارژ حساب، مبلغ بونوس قابل برداشت نخواهد بود تا زمانی که شما حداقل کل مبلغ واریزی و بونوس را  بار در شرط بندی های ورزشی با ضریب بالای 1.4 استفاده کنید.

قبل از برداشت از حساب شما باید کل مبلغ واریزی و بونوس را حداقل 2 بار در شرط بندی ها استفاده کرده باشید.

اگر گردش مالی مورد نظر برای این بونوس در مدت زمان 30 روز اتفاق نیافتد بونوس بطور اتوماتیک غیر فعال خواهد شد و مبلغی که حساب بونوس باری شما وجود داشت از بین خواهد رفت.

اگر قبل از رسیدن به گردش مالی مورد نظر درخواست برداشت از حساب داده شود و توسط تیم ما درخواست تائید شود بونوس بطور اتوماتیک غیر فعال خواهد شد و مبلغی که در حساب بونوس بوده است از بین خواهد رفت.

هر شرط تکی که ضریب آن کمتر از 1.4 باشد در محاسبه گردش مالی مورد نیاز بونوس در نظر گرفته نمیشود. در شرط بندی های میکس باید حداقل یکی از انتخاب های موجود در میکس ضریب 1.4 یا بیشتر داشته باشد.

شرط بندی های روی هندیکپ آسیایی و گل بالا و پائین در گردش مالی بونوس محاسبه نمیشوند.

بونوس ارائه شده محدود به هر مشتری میباشد. در صورتی که کاربری با استفاده از حساب های مختلف قصد سوء استفاده از بونوس را داشته باشد، سایت میتواند تمامی حساب های کاربری مشتری متخلف را مسدود کند.

سایت حق تغییر دادن، ‌کنسل کردن، لغو کردن هر بونوسی را برای خود محفوظ میداند.

   

شرایط بونوس 200%

  

روش های استفاده از بنوس :
- در برگه میکس شما حداقل 7 انتخاب (شرط) وجود داشته باشد
-و برگه شرط بندی میکس شما حداقل ضریب 6 را داشته باشد. در واقع مجموع ضرایب انتخاب های شما در برگه میکس باید حداقل 6 باشد
- دقت کنید که ضریب هر انتخاب در برگه میکس شما باید حداقل 1.40 باشد .

- حساب شما باید حداقل 1/2 مبلغ واریزی و کل بونوس را حداقل  3 بار در شرط بندی ها استفاده کنید

   

شرایط بونوس 50% اولین واریز

 

روش های استفاده از بنوس :
- در برگه میکس شما حداقل 5 انتخاب (شرط) وجود داشته باشد
-و برگه شرط بندی میکس شما حداقل ضریب را داشته باشد. در واقع مجموع ضرایب انتخاب های شما در برگه میکس باید حداقل 3 باشد
- دقت کنید که ضریب هر انتخاب در برگه میکس شما باید حداقل 1.20 باشد .

- حساب شما باید حداقل 1/2 مبلغ واریزی و کل بونوس را حداقل  2 بار در شرط بندی ها استفاده کنید

   

شرایط بونوس 50% پرفکت مانی

 

روش های استفاده از بنوس :
- در برگه میکس شما حداقل 4 انتخاب (شرط) وجود داشته باشد
-و برگه شرط بندی میکس شما حداقل ضریب 3 را داشته باشد. در واقع مجموع ضرایب انتخاب های شما در برگه میکس باید حداقل 3 باشد
- دقت کنید که ضریب هر انتخاب در برگه میکس شما باید حداقل 1.30 باشد .

- حساب شما باید حداقل 1/2 مبلغ واریزی و کل بونوس را حداقل  2 بار در شرط بندی ها استفاده کنید

     

شرایط بونوس 30%

 

روش های استفاده از بنوس :
- در برگه میکس شما حداقل 4 انتخاب (شرط) وجود داشته باشد
-و برگه شرط بندی میکس شما حداقل ضریب 3.5 را داشته باشد. در واقع مجموع ضرایب انتخاب های شما در برگه میکس باید حداقل  3.5 باشد
- دقت کنید که ضریب هر انتخاب در برگه میکس شما باید حداقل 1.30 باشد .

- حساب شما باید حداقل 1/2 مبلغ واریزی و کل بونوس را حداقل  2 بار در شرط بندی ها استفاده کنید

   

شرایط بونوس 10%

  

این بونوس هیچ غید و شرطی ندارد فقط باید در شرط بندی استفاده شود

  

جبران بونوس

 

 کاربرانی که قوانین بونوس را راعایت نکرده و از بونوس به روش دیگری استفاده کردند باید کل  موجودی حساب را باید طبق قانون بونوس اعمال کنند!

  

اگر کاربری خلاف قوانین بونوس عمل کند امکان برداشت مبلغ را ندارد تا زمانی که شرایط بونوس صورت گیرد.

   
  • برگه پیش بینی0
  • ضریب کل :

  • 0.00

  • مبلغ برد

  • 0 تومان